Портфоліо. Організація, оформлення і структура.


Доброго дня, шановні колеги!

Отже, портфоліо. Ми вже з'ясували
сутність портфоліо, його типи і види,
а сьогодні поговоримо про найбільш прийнятну
модель організації і оформлення портфоліо.

Взагалі, на сьогоднішній час, не існує єдиних стандартів
щодо оформлення портфоліо.
Ви самі можете знайти свою модель, як систематизувати документи
у вашому портфелі досягнень. Головне, щоб це виглядало логічно.

Ч.3
Орієнтовні положення щодо оформлення портфоліо

- як один з варіантів  можна оформлювати портфоліо у вигляді файлової папки з заголовками розділів;
- кожну роботу, документ, підбірку матеріалів розміщуйте в окремий файл;
- зробіть зміст-перелік матеріалів;
- напишіть пояснювальну записку, або мету створення, девіз, кредо - 3-6 сторінок;
- кожен елемент портфоліо бажано датувати, щоб можна було простежити динаміку;
- у друкованому варіанті з переліку обов'язкові посилання на документи або їх копії із зазначенням номера додатка;
- за потребою додавайте додаткові розділи, підрозділи, матеріали, що відображають вашу індивідуальність.

ПОРТФОЛІО в електронному вигляді. Рекомендації щодо оформлення.

-  загальна кількість слайдів 10-25 (якщо вважаєте що це потрібно, можна більше);
- обов'язково повинен бути титульний слайд, на якому вказано автора, тему, дату;
- оформлення гіперпосилань на різні матеріали з презентації портфоліо;
- кожен слайд також повинен мати заголовки, дату, автора (пишемо в нижньому колонтитулі);
- дотримуватися логічної послідовності, чіткої структури слайдів;
- уникати перевантаження слайдів зайвою інформацією;
- урізноманітнити наповнення слайдів: текст + фотографії;
- дотримуватися єдиного стилю в оформленні (наприклад, фон, шрифт, заголовки і т.д);
- за наявності великої кількості грамот, дипломів - зробіть для них окрему презентацію (читач зможе переглянути за бажанням).

Орієнтовна структура портфоліо бібліотекаря

Титульний лист.
Зміст.

Розділ 1. Загальні відомості
- ПІБ, рік народження;
- освіта (що коли закінчили, кваліфікація за дипломом);
- стаж роботи (загальний, бібліотечний);
- кваліфікаційна категорія (рік);
- підвищення кваліфікації і додаткова освіта;
- якщо є - список публікацій;
- копії документів, що підтверджують кваліфікаційний рівень;
- участь у діяльності громадських та професійних організацій;
- інші документи, які бібліотекар вважає вагомими.

Розділ 2. Результати професійної діяльності.

- результати діяльності бібліотекаря за певний період (порівняльний аналіз показників роботи);
- результати атестації;
-
Розділ 3. Методична діяльність.

- участь у методичних об'єднаннях бібліотекарів (теми виступів, тези тощо);
- участь у професійних конкурсах;
-  проведення відкритих масових заходів (для бібліотекарів ВНЗ);
- приклади власної бібліографічної продукції - списків, посібників тощо;
- співпраця з бібліотеками міста;
- узагальнення досвіду роботи - творчі звіти, методичні рекомпендації, посібники;
- робота, пов'язана з адмініструванням сайтів, блогів бібліотеки;
- інша робота.

Розділ 4. Культурно-просвітницька, виховна діяльність.

- сценарії масових заходів;
- відеоматеріали проведених заходів, фото, презентації;
- анкети, вікторини, конкурсні програми;
- програми проведення Днів інформації, Днів спеціаліста, предметних тижнів тощо;
- програми клубів читачів, гуртків;
- інша робота, про яку вважаєте розповісти.

Розділ 5. Оцінка діяльності

- характеристика бібліотекаря;
- відгуки методиста, адміністрації.

ПРИКЛАДИ
Портфоліо бібліотекаря - схема в презентації YOUTUBE

Портфолио библиотеки// Блог 2:0 в пользу читателей

Багато прикладів портфоліо бібліотек і бібліотекарів - ви знайдете на YOUTUBE.

Корисні ресурси з теми


Методические рекомендации по составлению портфолио библиотекаря вмук «цсгб» Волгоград, 2010.- Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-252911.html#6284185

Портфолио библиотекаря/Библиомания: библиотечный блог методиста.- Режим доступу: https://bibliomaniya.blogspot.com/2010/06/blog-post_10.html#more

Портфоліо бібліотекаря - ваша візитна картка: методичні рекомендації/укладач  М.І.Мельник.- Вінниця, 2016.- 36 с.- Режим доступу: https://issuu.com/viktormelnyk9/docs/portfolio


Портфолио библиотекаря: методические рекомендации//Блог Библиосейшен.- Режим доступу: http://bibliosejshn.blogspot.com/2012/09/blog-post_7509.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FXrhBa+%28%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%29

Романовский А.М. ВЕБ-ПОРТФОЛИО КАК НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПОРТФОЛИО/ А.М.Романовский// Творчество молодых: дизайн, реклама, информационные технологии Сборник трудов XV Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. Научный редактор Л. М. Дмитриева. 2016. С. 141-143.

Сочелина И.А. ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ  БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ/И.А.Сочелина, Н.В.Тен//Вестник ДВГНБ.- 2012.- № 2.- С.88-92


Звичайно, що створення й оформлення портфоліо копітка праця, яка потребує від нас уваги і часу, якого нам завжди не вистачає.
Але це важлива частина нашої трудової біографії,
отже це важливо для нашого професійного зросту, самоосвіти тощо.
Спробуємо? Поділимося досвідом!

Дякую за увагу, мої любі читачі і бажаю всім творчих успіхів!!!
Коментарі

Популярні повідомлення

Сервіси для створення хмаринок тегів. Візуалізація

Портфоліо. Типи і види, методика формування.

Що таке флешбук?