Портфоліо. Типи і види, методика формування.

Доброго дня, любі друзі!

Сьогодні поговоримо про типи, види портфоліо
та методику формування.


В інтернеті можна знайти чимало джерел інформації,
присвячених даному питанню, але майже усі вони
пропонують певну класифікацію типів портфоліо.

Отже, існують ТРИ основні типи портфоліо:

- портфоліо документів 
Портфоліо документів включає сертифіковані (документовані) досягнення бібліотекаря, а саме:
- дипломи;
- грамоти;
- свідоцтва;
- посвідчення;
- довідки;
У ньому можуть розміщуватися копії зазначених документів. Обов'язково передує їхнім переліком (по мірі накопичення протягом ряду років).
Тобто тут бібліотекар збирає документи, які засвідчують його участь у різномантіних конкурсах, турнірах тощо.

- портфоліо робіт.
Це зібрання матеріалів, які відображають основні напрямки і види діяльності, опис основних форм творчої активності. Виконується групуванням різних творчих, проектних, дослідницьких робіт бібліотекаря в єдиний масив документів. У нього можуть входити:

-  конкурсні роботи;
- проекти розвитку бібліотеки;
- тексти (тези) виступів на семінарах, методоб'єднаннях (можна додавати аудіо-, відеозаписи виступів);
- сценарії різноманітних масових заходів;
- друковані та електронні продукти -  сайти, блоги, презентації, відеоролики на допомогу розробки бібліотечних уроків, оглядів, виставок;
- відеозаписи, фотоальбоми різноманітних заходів;
- продукти бібліографічної діяльності: б/ф посібники, бюлетені, буклети тощо;
- авторські бібліотечно-інформаційні проекти, наприклад, цикл занять з формування інформаційної культури користувачів та будь-які інші.

         Портфель робіт передує переліком представлених в ньому матеріалів. Самі роботи прикладаються на паперових або електронних носіях, у тому числі відеозаписи, фотографії, публікації тощо. Він дає якісну оцінку професійної діяльності бібліотекаря за такими параметрами: повнота, різноманітність, оригінальність, переконливість матеріалів, динаміка і творча активність працівника і т.п.

- портфоліо відгуків

Портфоліо відгуків - це характеристики ставлення бібліотекаря до різних видів діяльності. У ньому дається письмовий аналіз ставлення бібліотекаря до своєї діяльності і її результатам (тексти висновків, рецензії, відгуки, резюме та інше). Включає оцінки заходів колегами, методистами, адміністрацією,  методичними об'єднаннями і т.д. (До перерахованих вище видів документів додаються рекомендаційні листи). Бажано включати комплексний самоаналіз діяльності та її результатів.

За складом портфоліо класифікують:
- прості - це портфоліо, які реалізують один з названих типів;
- комплексні - включають в себе описані типи в якості своїх розділів).

Наприклад:

А. Портфоліо прості: 3 варіанти, тобто або в чистому вигляді портфоліо документів, або портфоліо робіт, або портфоліо відгуків.

Б. Портфоліо, що складається з двох розділів: розділ документів і розділ робіт, або розділ документів і розділ відгуків, або розділ робіт і розділ відгуків.

В. Портфоліо, що складається з трьох розділів, - комплексний: розділ документів, розділ робіт і розділ відгуків.

ВИДИ ПОРТФОЛІО

види портфоліо визначають за характером і структурою представлених у ньому документів.

Наприклад. документальне, підсумкове, методичне. рефлексивне, презентаційне та інші.

Найбільш затребуваними в практиці бібліотекаря є особисте портфоліо, а також тематичне.

Давайте розглянемо саме ці 2 види портфоліо.

Особисте - це як професійний портрет бібліотекаря. Ідеальний його варіант, це комплексний "В", тобто який включає в себе всі типи.
Особистісний портрет рекомендується представляти у формі "РЕЗЮМЕ".
Акцент в резюме необхідно зробити на наявному досвіді бібліотекаря: в самоосвіті, в використанні в своїй практиці сучасних інформаційних технологій, в проектній діяльності тощо.
           В особистому портфоліо можна розмістити результати професійного тестування і лист самооцінки професійних умінь і навичок.

Цікавим, на мою думку, є тематичне портфоліо (приклад портфоліо Галини Симоненко найкраще характеризує його можливості для представлення певної теми).

Тематичне портфоліо може включати в себе:

- план (структуру, схему) занять або розробки теми;

- пояснювальну записку, де наводиться коротка інформація про автора, форму подання матеріалу і т.д .;

- обгрунтування теми (предметного курсу), своє бачення даної теми, яких результатів очікуєте;

- програму курсу (плани, технологічні карти або розробки уроків, бібліотечних занять);

- роботи читачів (анкети, тести, відгуки на конкретний урок, відгуки на літературний твір, малюнки);

- самоаналіз проведеної роботи;

- фактографічний матеріал по темі (списки літератури, копії статей, схем і т.д.);

- відгуки колег, викладачів на відвідані ними заняття (якщо це шкільна бібліотекая. або бібліотека внз);

- бібліографію, огляд джерел;

- презентаційні матеріали (мультимедіа, презентація, веб-сайт, блог, книга, публікація тощо);

- підведення підсумків, визначення перспектив.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПОРТФОЛІО

         Справа в тому, що бібліотекарі, які вже мають досить великий стаж роботи, напевно накопичили достатню кількість різноманітних папок з власними добірками, розробками заходів, виставок, рекомендованої бібліографії, досліджень тощо. Досвідчені бібліотекарі також мають в своєму багажі дипломи, грамоти, сертифікати. Ці всі матеріали - і є складові портфоліо. Треба тільки відібрати головне, зробити акценти і привести  елементи до системи.

     Таким чином, алгоритм формування портфоліо такий:

- визначити мету створення портфоліо;
Залежно від мети визначте тип і вид вашого портфеля досягнень - простий або комплексний, особистий або тематичний.

- визначити, що ви збираєтеся включити до вашого порфоліо;

- змоделювати структуру (розділи, підрозділи тощо);

Це ваш портфель досягнень, і його зміст визначаєте тільки ви. Пам'ятайте одне - не можна обійняти неосяжне. Рекомендується створювати портфоліо за останні 3-5 років, але, якщо ви маєте дипломи, грамоти регіонального, або міжнародного рівня, то за 10-15 років також можливо це робити.

- визначити форму  порфоліо: друкований варіант (файлова тека з матеріалами), або електронний варіант (можливо портфоліо-сайт, портфоліо-блог). Можливо і поєднання двох варіантів;

- визначити хронологію представлення матеріалів.
У прямій хронології - для показу прогресу і професійного зростання або в зворотному - для демонстрації останніх результатів? Або ви розподілите матеріали за видами: в частині для документів - дипломи, грамоти, сертифікати, посвідчення, довідки, свідоцтва; в частині для робіт - проекти, програми, конкурсні роботи, публікації, виступи, сценарії, відгуки, рецензії і т.д .; або за рівнями: вузівський, районний, муніципальний, регіональний тощо.

- скласти перелік матеріалів кожного розділу;

- визначити місце зберігання портфоліо.
Варіанти ви обираєте самі. Найбільш розширений варіант для себе, все найбільш важливе - для адміністрації. Якщо портфоліо має електронний варіант, ви можете розмістити його в інтернеті і відкрити доступ як для всіх користувачів, так і вибірково. Якщо портфоліо зберігається у вас у кабінеті - ви можете формувати його документами-оригіналами, якщо в іншому місці - краще надати копії.

- написати пояснювальну записку, або коментар до портфоліо;

- визначити, як ви будете представляти своє портфоліо, тобто форму презентації - доповідь, відеопоказ, мультимедійна презентація.

Про вимоги щодо оформлення порфоліо, його організацію, приклади і корисні посилання поговоримо наступного разу.

Дякую за увагу!

Далі буде...Коментарі

Популярні повідомлення

Сервіси для створення хмаринок тегів. Візуалізація

Що таке флешбук?