четверг, 9 ноября 2017 г.

Портфоліо. Організація, оформлення і структура.


Доброго дня, шановні колеги!

Отже, портфоліо. Ми вже з'ясували
сутність портфоліо, його типи і види,
а сьогодні поговоримо про найбільш прийнятну
модель організації і оформлення портфоліо.

Взагалі, на сьогоднішній час, не існує єдиних стандартів
щодо оформлення портфоліо.
Ви самі можете знайти свою модель, як систематизувати документи
у вашому портфелі досягнень. Головне, щоб це виглядало логічно.

Ч.3
Орієнтовні положення щодо оформлення портфоліо

- як один з варіантів  можна оформлювати портфоліо у вигляді файлової папки з заголовками розділів;
- кожну роботу, документ, підбірку матеріалів розміщуйте в окремий файл;
- зробіть зміст-перелік матеріалів;
- напишіть пояснювальну записку, або мету створення, девіз, кредо - 3-6 сторінок;
- кожен елемент портфоліо бажано датувати, щоб можна було простежити динаміку;
- у друкованому варіанті з переліку обов'язкові посилання на документи або їх копії із зазначенням номера додатка;
- за потребою додавайте додаткові розділи, підрозділи, матеріали, що відображають вашу індивідуальність.

ПОРТФОЛІО в електронному вигляді. Рекомендації щодо оформлення.

-  загальна кількість слайдів 10-25 (якщо вважаєте що це потрібно, можна більше);
- обов'язково повинен бути титульний слайд, на якому вказано автора, тему, дату;
- оформлення гіперпосилань на різні матеріали з презентації портфоліо;
- кожен слайд також повинен мати заголовки, дату, автора (пишемо в нижньому колонтитулі);
- дотримуватися логічної послідовності, чіткої структури слайдів;
- уникати перевантаження слайдів зайвою інформацією;
- урізноманітнити наповнення слайдів: текст + фотографії;
- дотримуватися єдиного стилю в оформленні (наприклад, фон, шрифт, заголовки і т.д);
- за наявності великої кількості грамот, дипломів - зробіть для них окрему презентацію (читач зможе переглянути за бажанням).

Орієнтовна структура портфоліо бібліотекаря

Титульний лист.
Зміст.

Розділ 1. Загальні відомості
- ПІБ, рік народження;
- освіта (що коли закінчили, кваліфікація за дипломом);
- стаж роботи (загальний, бібліотечний);
- кваліфікаційна категорія (рік);
- підвищення кваліфікації і додаткова освіта;
- якщо є - список публікацій;
- копії документів, що підтверджують кваліфікаційний рівень;
- участь у діяльності громадських та професійних організацій;
- інші документи, які бібліотекар вважає вагомими.

Розділ 2. Результати професійної діяльності.

- результати діяльності бібліотекаря за певний період (порівняльний аналіз показників роботи);
- результати атестації;
-
Розділ 3. Методична діяльність.

- участь у методичних об'єднаннях бібліотекарів (теми виступів, тези тощо);
- участь у професійних конкурсах;
-  проведення відкритих масових заходів (для бібліотекарів ВНЗ);
- приклади власної бібліографічної продукції - списків, посібників тощо;
- співпраця з бібліотеками міста;
- узагальнення досвіду роботи - творчі звіти, методичні рекомпендації, посібники;
- робота, пов'язана з адмініструванням сайтів, блогів бібліотеки;
- інша робота.

Розділ 4. Культурно-просвітницька, виховна діяльність.

- сценарії масових заходів;
- відеоматеріали проведених заходів, фото, презентації;
- анкети, вікторини, конкурсні програми;
- програми проведення Днів інформації, Днів спеціаліста, предметних тижнів тощо;
- програми клубів читачів, гуртків;
- інша робота, про яку вважаєте розповісти.

Розділ 5. Оцінка діяльності

- характеристика бібліотекаря;
- відгуки методиста, адміністрації.

ПРИКЛАДИ
Портфоліо бібліотекаря - схема в презентації YOUTUBE

Портфолио библиотеки// Блог 2:0 в пользу читателей

Багато прикладів портфоліо бібліотек і бібліотекарів - ви знайдете на YOUTUBE.

Корисні ресурси з теми


Методические рекомендации по составлению портфолио библиотекаря вмук «цсгб» Волгоград, 2010.- Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-252911.html#6284185

Портфолио библиотекаря/Библиомания: библиотечный блог методиста.- Режим доступу: https://bibliomaniya.blogspot.com/2010/06/blog-post_10.html#more

Портфоліо бібліотекаря - ваша візитна картка: методичні рекомендації/укладач  М.І.Мельник.- Вінниця, 2016.- 36 с.- Режим доступу: https://issuu.com/viktormelnyk9/docs/portfolio


Портфолио библиотекаря: методические рекомендации//Блог Библиосейшен.- Режим доступу: http://bibliosejshn.blogspot.com/2012/09/blog-post_7509.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FXrhBa+%28%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%BD%29

Романовский А.М. ВЕБ-ПОРТФОЛИО КАК НАИБОЛЕЕ СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ПОРТФОЛИО/ А.М.Романовский// Творчество молодых: дизайн, реклама, информационные технологии Сборник трудов XV Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов. Научный редактор Л. М. Дмитриева. 2016. С. 141-143.

Сочелина И.А. ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРИ СТИМУЛИРОВАНИИ  БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ/И.А.Сочелина, Н.В.Тен//Вестник ДВГНБ.- 2012.- № 2.- С.88-92


Звичайно, що створення й оформлення портфоліо копітка праця, яка потребує від нас уваги і часу, якого нам завжди не вистачає.
Але це важлива частина нашої трудової біографії,
отже це важливо для нашого професійного зросту, самоосвіти тощо.
Спробуємо? Поділимося досвідом!

Дякую за увагу, мої любі читачі і бажаю всім творчих успіхів!!!
вторник, 7 ноября 2017 г.

Портфоліо. Типи і види, методика формування.

Доброго дня, любі друзі!

Сьогодні поговоримо про типи, види портфоліо
та методику формування.


В інтернеті можна знайти чимало джерел інформації,
присвячених даному питанню, але майже усі вони
пропонують певну класифікацію типів портфоліо.

Отже, існують ТРИ основні типи портфоліо:

- портфоліо документів 
Портфоліо документів включає сертифіковані (документовані) досягнення бібліотекаря, а саме:
- дипломи;
- грамоти;
- свідоцтва;
- посвідчення;
- довідки;
У ньому можуть розміщуватися копії зазначених документів. Обов'язково передує їхнім переліком (по мірі накопичення протягом ряду років).
Тобто тут бібліотекар збирає документи, які засвідчують його участь у різномантіних конкурсах, турнірах тощо.

- портфоліо робіт.
Це зібрання матеріалів, які відображають основні напрямки і види діяльності, опис основних форм творчої активності. Виконується групуванням різних творчих, проектних, дослідницьких робіт бібліотекаря в єдиний масив документів. У нього можуть входити:

-  конкурсні роботи;
- проекти розвитку бібліотеки;
- тексти (тези) виступів на семінарах, методоб'єднаннях (можна додавати аудіо-, відеозаписи виступів);
- сценарії різноманітних масових заходів;
- друковані та електронні продукти -  сайти, блоги, презентації, відеоролики на допомогу розробки бібліотечних уроків, оглядів, виставок;
- відеозаписи, фотоальбоми різноманітних заходів;
- продукти бібліографічної діяльності: б/ф посібники, бюлетені, буклети тощо;
- авторські бібліотечно-інформаційні проекти, наприклад, цикл занять з формування інформаційної культури користувачів та будь-які інші.

         Портфель робіт передує переліком представлених в ньому матеріалів. Самі роботи прикладаються на паперових або електронних носіях, у тому числі відеозаписи, фотографії, публікації тощо. Він дає якісну оцінку професійної діяльності бібліотекаря за такими параметрами: повнота, різноманітність, оригінальність, переконливість матеріалів, динаміка і творча активність працівника і т.п.

- портфоліо відгуків

Портфоліо відгуків - це характеристики ставлення бібліотекаря до різних видів діяльності. У ньому дається письмовий аналіз ставлення бібліотекаря до своєї діяльності і її результатам (тексти висновків, рецензії, відгуки, резюме та інше). Включає оцінки заходів колегами, методистами, адміністрацією,  методичними об'єднаннями і т.д. (До перерахованих вище видів документів додаються рекомендаційні листи). Бажано включати комплексний самоаналіз діяльності та її результатів.

понедельник, 6 ноября 2017 г.

Портфоліо: сутність і значення в роботі бібліотекаря

Любі друзі!

На одному з останніх засідань методоб'єднання
завідувачів бібліотек ВНЗ І-ІІ р.а. Сумщини
ми говорили про необхідність
створення портфоліо: власного, вашого,
як бібліотекаря, або ж суто
портфоліо вашої бібліотеки.


Уявіть собі, що ви маєте великий багаж різномантіних
речей, важливих для вас і не зовсім важливих,
але вам потрібно все розкласти по поличках для того, щоб
 систематизувати, привести до ладу, продемонструвати
(за потребою) все гарне і зробити це якнайкраще!

Розібратися ж з вашими професійними досягненнями
вам допоможе такий засіб, як  створення
ПОРТФОЛІО.


Давайте разом спробуємо з'ясувати,
що ж це за річ така "портфоліо",
навіщо взагалі його створювати, які є
форми, види портфоліо, функції, формати представлення тощо.

Спробую в декількох повідомленнях блогу
зробити аналіз публікацій по цій темі
і поділитися головними тезами, положеннями,
які визначила для себе, вивчаючи дане питання.

Отже, сутність, завдання, функції, принципи портфоліо

У сучасному житті термін «портфоліо» зустрічається в самих різних областях: фотографії, дизайні, освіті, управлінні і т.п. У перекладі з італійського portfolio - портфель, з англійської - папка для документів, зібрання зразків робіт, що дають уявлення про пропоновані послуги організації (фірми) або спеціаліста. 


Основне призначення портфоліо - демонстрація своїх досягнень. Існування досить високої конкуренції у багатьох сферах діяльності сприяло появі різних видів портфоліо, що є своєрідним рекламним кроком для демонстрації своїх можливостей і послуг, що надаються.


Основний сенс створення портфоліо - показати: 

- зразки робіт і документів, що ілюструють можливості та досягнення бібліотекаря; 

- аналіз самооцінки і корекція результатів бібліотечної роботи;

 - моніторинг індивідуального прогресу, кар'єрного зростання; 

- мотивації творчої активності, самоосвіти. 

Основні функції портфоліо: 

- аналітична - аналізує та узагальнює роботу фахівця; 

- накопичувальна - відображає досягнення бібліотечного працівника; 

- модельна - відображає динаміку професійного розвитку;

- розвиваюча - забезпечує процес самоосвіти; 

- мотиваційна - відзначає результати діяльності; 

- рекомендаційна - дає рекомендацію на нову посаду.

               Портфоліо може бути представлено як на паперових носіях, так і в електронній версії.  Якщо паперовий еквівалент портфоліо пред'являється у вигляді папки,то електронний - у вигляді файлів на електронному носії, можливо також створення портфоліо онлайн (на окремих цифрових сервісах).
              Процес створення портфоліо творчий.У теперішній час не існує стандартів і вимог до організації і оформлення портфоліо бібліотекаря.
Все залежить від индивідуальних особливостей людини. Він сам повинен вибрати вид і структуру його. Головне, щоб фахівець об'єктивно оцінив
свої можливості і побачив способи досягнення більш високих результатів.


           Створення портфоліо це крок вперед в роботі бібліотекаря. Це кропітка праця, коли бібліотекар розвиває свою професійну компетентність: уміння самостійно здобувати, аналізувати й ефективно використовувати інформацію. Гарно створене портфоліо відображає погляди бібліотекаря на професію, власні плани на реалізацію будь-яких проектів і особистий внесок у розвиток бібліотеки.

          Найбільш точне визначення сутності портфоліо бібліотекаря надає М.І.Мельник (наукова бібліотека Вінницького національного медичного унівесритету імені М.І.Пирогова).

        Отже, ПОРТФОЛІО - це комплект документів, який знайомить з сукупністю індивідуальних досягнень бібліотекарів, який може розглядатися як альтернативна форма оцінювання роботи бібліотекаря при атестації на відповідність кваліфікаційній категорії. А також ПОРТФОЛІО - це спосіб накопичення, оцінки та самооцінки особистих досягнень за певний період часу. Це індивідуальна папка, в якій зафіксовані особисті професійні досягнення в методичній діяльності, результати самоосвіти, власний внесок у розвиток бібліотечної справи. 
   
         На мою думку, портфоліо - чудова форма представлення власного досвіду, або досвіду бібліотеки для участі в професійних конкурсах, наприклад "Бібліотекар року" та інших. Тут бібліотекарю є де розвернутися, створюючи, наприклад, тематичне портфоліо, присвячене певній темі, яку досліджують фахівці книгозбірні і мають успіхи з її опанування тощо.

        Далі буде...
        

           

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...