Читаємо, аналізуємо, вчимося, впроваджуємо...

Доброго дня, шановні друзі!

Сьогодні познайомлю вас
з корисними публікаціями
українських і російських
колег-бібліотекарів.


Саме професійна періодика  - шлях до підвищення власної
самоосвіти і кваліфікації. Думаю, що з цим всі погодяться.
Зараз такі часи, коли не кожна бібліотека може дозволити собі
передплачувати повний комплект бібліотечних періодичних видань і саме
електронні версії журналів і збірок стануть принагоді всім нам.

про деякі публікації російських колег, тому даю посилання
на останні статті:


І хочу познайомити вас з матеріалами
 Міжнародної наукової конференції
(Київ, 4–6 жовтня 2016 р.), які знаходяться
на сайті НБУВ

Анотація
              Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції
«Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного
інформаційного простору», організованої Національною бібліотекою
України імені В. І. Вернадського (4–6 жовтня 2016 р.), в яких порушуються
актуальні проблеми системного розвитку наукових бібліотек як стратегічного напряму прогресу бібліотечно-інформаційної сфери України. Українськими та зарубіжними фахівцями висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти інтенсифікації процесів інтеграції бібліотек із закладами науки, освіти та культури; формування і розбудови національних інформаційних ресурсів, зокрема історико-культурних фондів; розвитку бібліотечно-інформаційних послуг, інноваційних бібліометричних технологій і наукометричних досліджень, а також питання інтелектуальної власності, авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек. Видання адресоване працівникам бібліотечно-інформаційної
галузі, фахівцям документно-комунікаційної сфери, викладачам,
аспірантам і студентам вишів.


Статті, які зацікавили

Василенко О. М.,
директор Інституту бібліотекознавства НБУВ,
канд. іст. наук
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕК
У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВИХ
ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА (С.20-22)

Воскобойнікова-Гузєва О. В.,
д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.,
професор кафедри реклами та звязків з громадськістю
Київського університету імені Бориса Грінченка
СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ (С.23-27)

Зубенко О. О.,
пров. бібліотекар НБУВ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
БІБЛІОТЕЧНИХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ
 БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ СТРУКТУР (С.33-37)

Клименко О. З.,
ст. наук. співроб. НБУВ,
канд. іст. наук, доцент
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ БІБЛІОТЕК – ВАЖЛИВА
СКЛАДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (С.38-42)

Коваль Т. М.,
зав. відділу НБУВ,
канд. іст. наук,
Туровська Л. О.,
мол. наук. співроб. НБУВ
ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ
У КОНТЕКСТІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ (С.43-46)

Масловська С. М.,
наук. співроб. НБУВ
ПРОФЕСІЙНІ ПОТРЕБИ
СУЧАСНОГО БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА:
СТАН ТА ШЛЯХИ ЗАДОВОЛЕННЯ (С.50-53)

Савицька Л. В.,
головний редактор НБУВ
ГОЛОВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
У МЕРЕЖІ FACEBOOK (С.58-60)

Сошинська В. Є.,
доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю
Київського університету імені Бориса Грінченка,
канд. наук із соц. комунікацій
ІНТЕГРАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНИХ
 УСТАНОВ УКРАЇНИ ДЛЯ ФАХОВОЇ
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ 029
«ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» (С.60-64)

Шемаєва Г. В.,
професор ХДАК,
д-р наук із соц. комунікацій, професор
ІНТЕГРАЦІЙНІ НАПРЯМИ БІБЛІОТЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ (С.67-69)

Ковальчук Г. І.,
директор Інституту книгознавства НБУВ,
д-р іст. наук, проф.
ІСТОРІЯ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ:
ТЕОРЕТИЧНА СКЛАДОВА ПОНЯТТЯ (С.142-145)

Юхимець Г. М.,
зав. відділу НБУВ,
канд. мистецтвознавства, доцент
Цинковська І. І.,
мол. наук. співроб. НБУВ
ВІДБИТКИ З ДОЩОК-КЛІШЕ XVII СТ.
ДРУКАРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (С.205-211)

Окремий розділ:

БІБЛІОТЕКА В СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Розділ містить багато корисних досліджень, аналітики.

Тарасенко Н. В.,
мол. наук. співроб. НБУВ
БІБЛІОТЕКИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:
ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТІВ ДІЯЛЬНОСТІ (С.218-220)

Кривецький О. П.,
голов. редактор НЮБ НБУВ
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА КРІЗЬ ПРИЗМУ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ (С. 220-223)

Соколова І. В.,
мол. наук. співроб. НБУВ
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ БІБЛІОТЕК
З ЕЛЕКТРОННИМИ ТЕКСТОВИМИ ЗМІ
ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ ВЕБЛІОГРАФІЧНИХ СПИСКІВ (С.224-227)

Присяжна Л. В.,
наук. співроб. НБУВ,
канд. наук із соц. комунікацій
BIBLIOCOWORKING У СТРУКТУРІ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ (С.227-230)

Барабаш М. О.,
б-р I категорії НБУВ
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
ОБЛАСНИМИ БІБЛІОТЕКАМИ ДЛЯ ЮНАЦТВА (С.231-234)

Гах І. П.,
мол. наук. співроб. НБУВ
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У БІБЛІОТЕЧНИХ МЕРЕЖАХ
З ІНТЕГРАЦІЄЮ ПОСЛУГ (С.235-238)

Медведєва В. М.,
ст. наук. співроб. НБУВ,
канд. іст. наук
ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
В СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ (С.244-246)

Карпюк Д. В.,
викл. Рівненського держ. гуманітар. ун-ту
КОНЦЕПЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ДОКУМЕНТ» (С.246-248)

Струнгар В. В.,
б-р I категорії НБУВ
ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІОТЕК
У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА (С.263-266)

Булахова Г. І.,
мол. наук. співроб. НБУВ
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ
 ІМІДЖЕВОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕК (С.282-285)

Желай О. П.,
наук. співроб. НБУВ
МОДЕРНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО СЕРВІСУ
НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА КОМУНІКАЦІЙ (С.292-294)

Соболєва І. Г.,
провід. бібліограф НБУВ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ДИСТАНТНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ (С.294-296)

Терещенко І. Ю.,
мол. наук. співроб. НБУВ
ВІЗУАЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ КОНТЕНТ
У СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА (С.296-298)

Поперечна Л. А.,
наук. співроб., керівник прес-служби НБУВ
КОРПОРАТИВНІ МЕДІАПРОЕКТИ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК
 У НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ ІМІДЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЙ (С.302-307)

Самохіна Ж. В.,
мол. наук. співроб. НБУВ
РЕКЛАМА ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ (С.350-352)

Ісаєва О. В.,
наук. співроб. НБУВ
МІСЦЕ АВТОРИТЕТНОЇ РОБОТИ
В ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМАХ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ (Електронний каталог) (С.365-370)

Кириленко О. Г.,
заввідділу НБУВ
канд. іст. наук, доцент
ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕНННЯ ПОЛІТИКИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСНОСТІ НБУВ (С.426-428)

Іванова М. В.,
наук. співроб. НБУВ
ПОЛОЖЕННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В СФЕРІ
АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ (С.432-434)

Макаренко П. Д.,
аспірант Харківської державної академії культури
РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (С.435-436)

Шахбазян К. С.,
учений секретар,
Центр інтелектуальної власності
та передачі технологій НАН України,
канд. юрид. наук
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНТЕРНЕТ-
СЕРЕДОВИЩІ: ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ЛІЦЕНЗІЙ
ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ СREATIVE COMMONS (С.436-440)

Іванов Ю. Ф.,
доцент Національної академії внутрішніх справ,
канд. юрид. наук, доцент,
Білінець Н. Г.,
голов. бібліотекар НБУВ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ (С.440-444)

Павленко Д. В.,
наук. співроб. НБУВ,
канд. юрид. наук
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ (С.450-454)

Довгань О.Д.,
ст. наук. співроб. НБУВ
канд. юрид. наук, ст. наук. співроб.
ЩОДО ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
ТА ОХОРОНИ БАЗ ДАНИХ (С.458-463)

Чернятинська Ю. Г.,
начальник відділу
Центрального державного електронного
архіву України
ДОКУМЕНТИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
ЯК ДЖЕРЕЛО ІСТОРИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (С.534-535)

Симоненко Т. В.,
наук. співроб. НБУВ,
канд. наук із соц. комунікацій
БІБЛІОМЕТРИКА ГЛОБАЛЬНОГО ВИМІРУ –
НОВА ПАРАДИГМА (С.601-604)

Копанєва В. О.,
директор Наукової бібліотеки
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
канд. іст. наук
БІБЛІОМЕТРІЯ ТА НАУКОМЕТРІЯ
ДЛЯ АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ (С.605-607)
Коментарі

Популярні повідомлення

Сервіси для створення хмаринок тегів. Візуалізація

Бібліотека чи інтернет? Бліц-опитування

Що таке флешбук?