Новий Закон України "Про вищу освіту" ухвалено

Шановні читачі!
Хочу поділитися з Вами інформацією стосовно прийняття
нового Закону "Про вищу освіту ".
1 липня 2014 року Верховна Рада України у другому читанні
та в цілому ухвалила Закон України "Про вищу освіту".
"За" проголосували 276 народних депутатів, "проти" - 0,
один утримався, не голосували - 60.
Основні нововведення Закону України "Про вищу освіту":
  • створення окремого колегіального органу - Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
  • суттєве посилення антиплагіатних норм, обов'язкове оприлюднення наукових робіт;
  • новий механізм виборів ректорів вищих навчальних закладів: участь усього викладацького складу й збільшення кількості студентів (до 15%), які братимуть участь у голосуванні. Вибори відбуватимуться в один тур за системою "перехідного голосу";
  • термін перебування на посаді ректорів, деканів і завідуючих кафедрами зменшено - не більше двох строків по п'ять років;
  • усі вищі навчальні заклади отримають право остаточного присудження наукових ступенів. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти лише вирішує питання акредитації спецрад і розглядає апеляції на їх рішення;
  • державні ВНЗ зможуть розміщувати фінансові надходження від освітньої, наукової та навчально-виробничої діяльності на рахунках установ державних банків;
  • зменшиться кількість годин навчального навантаження викладачів на одну ставку - з 900 до 600. Зменшено і навантаження на студентів - кількість годин в одному кредиті змінено з 36 до 30;
  • з 2016 року запроваджуватиметься новий механізм електронного вступу до ВНЗ і автоматичного розміщення місць державного замовлення;
  • поліпшаться умови для збільшення мобільності студентів і викладачів;
  • протягом визначеного у законопроекті перехідного періоду із системи вищої освіти буде вилучено рівень молодшого спеціаліста та запроваджено ступінь молодшого бакалавра.
Що ж змінюється в бібліотеках ВНЗ?

Стаття 33. Структура вищого навчального закладу
3. Основними структурними підрозділами університету, академії, інституту є факультети, кафедри, бібліотека тощо.
6. Вищий навчальний заклад зобов’язаний мати у своєму складі бібліотеку, бібліотечний фонд якої повинен відповідати вимогам стандартів освітньої діяльності.

 Не ввійшли до закону пункти, що стосувались саме бібліотек коледжів
7. Структурними підрозділами коледжу державної (комунальної) форми власності є відділення, циклові комісії, бібліотека тощо....Бібліотеку коледжу очолює завідувач, який призначається на посаду керівником коледжу за погодженням з педагогічною радою.

Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення
1. Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів є:...
5) директор бібліотеки;
10)науковий працівник бібліотеки;..

 Не ввійшли до закону 2. Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів є:
...завідувач бібліотеки;

Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
…7) безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального закладу;
Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
…5) безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу…

Шановні працівники бібліотек коледжів, зверніть увагу   посада завідувач бібліотеки, як і раніше, не відноситься до посади педагогічного працівника. 
Статтю підготовлено на основі матеріалів з газети "Освіта України" та бібліотечного блогу: 
Рабочие записи библиотечного романтика. Дякую колегам за оперативну інформацію!

Коментарі

Популярні повідомлення

Сервіси для створення хмаринок тегів. Візуалізація

Бібліотека чи інтернет? Бліц-опитування

Що таке флешбук?